entelechy

Entelechy , (från grekiska en telecheia ), i filosofi, det som inser eller gör det faktiska vad som annars bara är potential. Konceptet är intimt kopplat till Aristoteles skillnad mellan materia och form, eller potentialen och det faktiska. Han analyserade varje sak i de saker eller delar som det består av och formen som gör det till det det är ( sehylemorfism). Bara saker eller materia är ännu inte det verkliga; den behöver en viss form eller essens eller funktion för att slutföra den. Matter och form är dock aldrig åtskilda; de kan bara särskiljas. När det gäller en levande organism, till exempel, kan organisationens rena materia (endast ses som en syntes av oorganiska ämnen) skilja sig från en viss form eller funktion eller inre aktivitet, utan vilken det inte skulle vara ett levande organism alls; och denna "själ" eller "vital funktion" är det Aristoteles i sin De anima ( On the Soul ) kallade den levande organismens entelechy (eller första entelechy). På samma sätt är rationell aktivitet det som gör att en man är en man och skiljer honom från ett brute djur.

Gottfried Wilhelm Leibniz, en tysk filosof och matematiker från 1600-talet, kallade sina monader (den ultimata verkligheten för materiella varelser) förelekier i kraft av deras inre självbestämda aktivitet. Begreppet återupplivades runt 1900-talets början av Hans Driesch, en tysk biolog och filosof, i samband med sin vitalistiska biologi för att beteckna en intern perfektioneringsprincip som han antog finns i alla levande organismer.

Relaterade Artiklar