romerska siffror

Romerskt tal , vilken symbol som helst som används i ett system med numerisk notation baserat på det forntida romerska systemet. Symbolerna är I, V, X, L, C, D och M, som står respektive för 1, 5, 10, 50, 100, 500 och 1000 i det hindu-arabiska siffersystemet. En symbol placerad efter en annan med lika eller större värde lägger till dess värde; t ex II = 2 och LX = 60. En symbol som är placerad före en med större värde subtraherar dess värde; t ex IV = 4, XL = 40 och CD = 400. En stapel placerad över ett nummer multiplicerar dess värde med 1 000.

Några gamla symboler för 1 och 10. Läs mer om detta ämnesnummer och siffersystem: romerska siffror Det direkta inflytandet av Rom under en så lång period, överlägsenheten i dess numeriska system över alla andra enkla som hade varit kända ... romerska siffror
ArabiskaRoman
1jag
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
11XI
12XII
13XIII
14XIV
15XV
16XVI
17XVII
18XVIII
19XIX
20XX
21XXI
22XXII
23XXIII
24XXIV
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
101CI
102CII
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CENTIMETER
1000M
1001MI
1002MII
1003MIII
1900MCM
2000MM
2001MMI
2002MMII
2100MMC
3000MMM
4000MMMMor MV
5000 V
klocka med romerska siffror Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Erik Gregersen, Senior Editor.

Relaterade Artiklar