Vernacular Press Act

Vernacular Press Act , i Brittiska Indien, lagen antogs 1878 för att begränsa friheten för den indiskspråkiga (dvs. icke-engelska) pressen. Handlingen föreslogs av Lord Lytton, dåvarande viceroy i Indien (styrdes 1876–80). Syftet var att förhindra den språkliga pressen från att uttrycka kritik mot den brittiska politiken - särskilt den opposition som hade vuxit med början av andra Anglo-Afghan War ( 1878-1880). Lagen utesluter engelskspråkiga publikationer. Det framkallade starka och långvariga protester från ett brett spektrum av den indiska befolkningen.

Lagen upphävdes 1881 av Lyttons efterträdare som vicekongen, Lord Ripon (styrdes 1880–84). Emellertid blev den harmen bland indierna en av katalysatorerna som gav upphov till Indiens växande självständighetsrörelse. Bland aktens mest sångkritiker var Indian Association (grundat 1876), som allmänt anses vara en av föregångarna till Indian National Congress (grundat 1885).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kenneth Pletcher, Senior Editor.

Relaterade Artiklar