essentialism

Essentialism , I ontologi är uppfattningen att vissa egenskaper hos objekt är väsentliga för dem. En "essens" av en sak är tänkt som helheten av dess väsentliga egenskaper. Teorier om essentialism skiljer sig med avseende på deras uppfattning om vad det betyder att säga att en egenskap är väsentlig för ett objekt. Begreppet en väsentlig egenskap är nära relaterad till begreppet nödvändighet, eftersom ett sätt att säga att en egenskap P är väsentlig för ett objekt O är att säga att förslaget "O har P" nödvändigtvis är sant. Ett allmänt men inte särskilt informativt sätt att karakterisera väsentliga egenskaper är att säga att en egenskap är väsentlig för ett objekt om objektet inte kan sakna egenskapen och fortfarande vara det objekt som det är. Egenskaper hos ett objekt som inte är väsentliga i denna mening sägs vara oavsiktliga.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.

Relaterade Artiklar