Syntetiskt a priori-förslag

Syntetiskt a priori-förslag, i logik, ett förslag vars predikat inte logiskt eller analytiskt finns i ämnet - dvs syntetisk - och sanningen är verifierbar oberoende av erfarenhet - dvs a priori. Således är förslaget "Vissa kroppar är tunga" syntetiskt eftersom tanken på tyngd inte nödvändigtvis finns i kroppens. Å andra sidan är förslaget ”Alla män är manliga” analytiskt eftersom idén om håravfall redan finns i makens. I allmänhet bevisas sanningen eller falskheten i syntetiska uttalanden endast genom huruvida de överensstämmer med hur världen är eller inte på grund av betydelsen av orden de innehåller. Syntetisk a priori-kunskap är central för tanken på Immanuel Kant, som hävdade att vissa sådana priori-begrepp förutsätts av själva möjligheten att uppleva.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chef för redaktör, referensinnehåll.

Relaterade Artiklar