Talaktor

Talhandteori , teori om betydelse som säger att betydelsen av språkliga uttryck kan förklaras i termer av reglerna för deras användning vid utförande av olika talhandlingar (t.ex. förmaning, hävdande, befallning, utrop, lovande, ifrågasättande, begär, varning) . Till skillnad från teorier som hävdar att språkliga uttryck har mening i kraft av deras bidrag till sanningsvillkoren för meningar där de förekommer, förklarar det språklig betydelse när det gäller användningen av ord och meningar i utförandet av talhandlingar. Vissa exponenter hävdar att betydelsen av ett ord inte är något annat än dess bidrag till naturen av de talhandlingar som kan utföras genom att använda det. Ludwig Wittgenstein och JL Austin gav viktiga stimuli för teorins utveckling.

Plutarch, cirka 100.Läs mer om detta ämne västerländsk filosofi: Tal-handlingsteori Austin var också skaparen av en av de mest originella filosofiska teorierna från 1900-talet: tal-handling teori. En talakt är en ... Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.

Relaterade Artiklar