Förenta staternas representanthus säten efter stat

Den amerikanska kongressen består av två hus, Representanthuset och senaten. Varje stat väljer två senatorer, medan platser i representanthuset fördelas av staten enligt befolkning, varvid varje stat får minst en representant. Efter varje decennial folkräkning brukade representanthuset öka i storlek, men på 1910-talet var det totala medlemskapet avslutat vid 435 (det expanderades tillfälligt till 437 efter att Alaska och Hawaii antogs som stater 1959). Nu, efter varje folkräkning, återfördelas lagstiftande säten, med vissa stater som ökar antalet representanter medan andra stater kan tappa plats.

Antalet representanter i det amerikanska representanthuset per stat anges i tabellen.

Amerikanska kongressdelningen
statrepresentanter
Alabama7
Alaska1
Arizona9
Arkansas4
kalifornien53
Colorado7
Connecticut5
Delaware1
florida27
georgien14
Hawaii2
Idaho2
Illinois18
Indiana9
Iowa4
Kansas4
Kentucky6
Louisiana6
maine2
Maryland8
massachusetts9
Michigan14
Minnesota8
Mississippi4
Missouri8
Montana1
Nebraska3
Nevada4
New Hampshire2
New Jersey12
New Mexico3
New York27
norra Carolina13
norra Dakota1
Ohio16
Oklahoma5
Oregon5
Pennsylvania18
Rhode Island2
South Carolina7
South Dakota1
Tennessee9
Texas36
Utah4
Vermont1
Virginia11
Washington10
västra Virginia3
Wisconsin8
Wyoming1
Total435
Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.

Relaterade Artiklar