Hindu-arabiska siffror

Hindu-arabiska siffror , uppsättning av 10 symboler - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 - som representerar siffror i decimalsystemet. De har sitt ursprung i Indien på 600- eller 700-talet och introducerades till Europa genom skrifterna av matematiker från Mellanöstern, särskilt al-Khwarizmi och al-Kindi, omkring 1100-talet. De representerade ett djupt avbrott med tidigare räknemetoder, som abacus, och banade vägen för utvecklingen av algebra.

Några gamla symboler för 1 och 10. Läs mer om detta ämnesnummer och system: Det hindu-arabiska systemet Flera olika påståenden, som var och en har en viss motivering, har gjorts med avseende på ursprunget till moderna västerländska siffror, ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterad av Noah Tesch, associerad redaktör.

Relaterade Artiklar