Egoism

Egoism , (från latin ego , "jag"), i filosofi, en etisk teori som säger att det goda är baserat på strävan efter egenintresse. Ordet är ibland missbrukat för egoism, övervikt av ens eget värde.

Koden för HammurabiLäs mer om denna ämne: Etisk egoism Etisk egoism avviker från denna enighet, eftersom den hävdar att moraliskt beslutsfattande helt bör styras av egenintresse. Ett...

Egoistiska doktriner handlar mindre om det filosofiska problemet med vad jaget är än med de vanliga uppfattningarna om en person och hans bekymmer. De ser perfektion som eftersträvas genom främjandet av en mans egen välfärd och vinst - men tillåter emellertid att han ibland kanske inte vet var dessa ligger och måste läggas igen till dem.

Många etiska teorier har en egoistisk partiskhet. De forntida grekernas hedonism inbjuder varje man att söka sin egen största lycka; på 1600-talet höll Thomas Hobbes, en materialist, och Benedict de Spinoza, en rationalist, på olika sätt att självbevarande är det goda; och de som betonar att det egna samvete och moraliska tillväxten tenderar att vara egoister i denna mening. I motsats till sådana åsikter är en etik som styrs mer av människans sociala aspekter, som betonar samhällets betydelse snarare än individens. Under detta huvud kommer sådana teorier som den stoiska kosmopolitismen, stammens solidaritet och utilitarism, som alla är former av vad positivisten Auguste Comte kallade altruism. Skillnaden kan dock inte alltid dras snyggt.

Relaterade Artiklar