Menande

Menande, I filosofi och lingvistik förstås känslan av ett språkligt uttryck, ibland i motsats till referensen. Till exempel har uttrycket ”morgonstjärnan” och ”kvällstjärnan” olika betydelser, även om deras referent (Venus) är densamma. Vissa uttryck har betydelser men inga referenser ("den nuvarande kungen av Frankrike") eller referenser men inga betydelser ("det"). Den bokstavliga eller konventionella betydelsen av ett uttryck kan skilja sig från vad en talare för det uttrycket betyder genom att uttrycka det vid ett speciellt tillfälle; Detta är fallet med likningar, uttalanden som ytrats ironiskt och uttalanden som förmedlar olika "konversationsimplikationer", som i följande exempel: "Hon kom in i huset och sköt honom" innebär att hon sköt honom i huset efter att hon gick in i det, dock detta är inte en del av meningens bokstavliga betydelse;"John har tre söner" innebär att John inte har mer än tre söner, men i sin mening säger detta inte bokstavligen. Andra icke-bokstavliga aspekter av betydelse inkluderar potentialen för att utföra olika "talhandlingar" (se talaktsteori); till exempel, uttryckt under lämpliga omständigheter, innebär meningen "Jag döper dig Joseph Stalin ", namnet på ett skepp, och meningen "Jag är kall" utgör en begäran om att stänga fönstret. Se även pragmatiker; semantik.

Person som läser Bibeln, närbild av händer. King James version (KJV) King James BibleQuiz Ordens betydelse Vilken av dessa hänvisar till en åtgärd som fortsätter? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.

Relaterade Artiklar