Kosmologiska argument

Kosmologiska argument , Form av argument som används i naturlig teologi för att bevisa Guds existens. Thomas Aquinas, i sin Summa theologiae, presenterade två versioner av det kosmologiska argumentet: argumentet från första orsaken och argumentet från beredskap. Argumentet med första orsaken börjar med det faktum att det förändras i världen, och en förändring är alltid effekten av någon orsak eller orsaker. Varje orsak är i sig själva effekten av en ytterligare orsak eller uppsättning orsaker; denna kedja rör sig i en serie som antingen aldrig slutar eller fullbordas av en första orsak, som måste vara av en radikalt annan karaktär genom att den inte själv orsakas. En sådan första orsak är en viktig aspekt, men inte helheten, av vad kristendomen betyder med Gud. Argumentet från beredskap följer av en annan väg en liknande grundläggande tankerörelse från världens natur till dess ultimata grund.

mosaik; kristendom Läs mer om detta ämne kristendomen: Det kosmologiska argumentet Aquinas gav första orsakens argument och argumentet från beredskap - båda formerna av kosmologiskt resonemang - en central plats under många århundraden ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.

Relaterade Artiklar