Stålman

Superman , tysk Übermensch , i filosofi, den överlägsna mannen, som motiverar människans existens. ”Superman” är ett begrepp som används betydligt av Friedrich Nietzsche, särskilt i Also sprach Zarathustra (1883–85), även om det hade använts av JW von Goethe och andra. Denna överlägsna man skulle inte vara en produkt av lång evolution; snarare skulle han dyka upp när någon man med överlägsen potential fullständigt behärskar sig själv och slår av konventionell kristen "flockmoral" för att skapa sina egna värden, som är helt förankrade i livet på jorden. Nietzsche förutspådde inte de tyska nazisternas brutala superman, för hans mål var en "kejsare med Kristus själ." George Bernard Shaw populariserade termen "superman" i sitt spel Man and Superman (1903).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chef för redaktör, referensinnehåll.

Relaterade Artiklar